O LPG

 SEZNAM STANIC LPG V EVROPĚ: http://www.levnelpg.cz/lpg-stanice/

LPG (v některých případech chybně zaměňovaný za zemní plyn čili CNG) se s úspěchem začal používat jako alternativní pohon pro automobily se zážehovými motory. Jeho velkou výhodou je poloviční cena u čerpacích stanic oproti benzínu (LPG nebývá zatížen vysokou spotřební daní) a šetrnost k životnímu prostředí.

 

LPG válcová nádrž  má objem 240 litrů

Vzhledem k tomu, že LPG neobsahuje žádné tetraethylolovo, které u dřívějších olovnatých benzínů zvyšovalo oktanové číslo (snížení náchylnosti k samovznícení paliva) a zároveň sloužilo k mazání některých částí ventilových rozvodů, byly motory s pohonem na LPG náchylné k „zaklepání ventilů“ či jinému poškození ventilů a ventilových sedel (tzv. Valve Seat Recession). Z tohoto důvodu začala být koncem sedmdesátých let 20. století laboratorně vyvíjena speciální LPG aditiva, která palivu dodávají mazivost prostřednictvím jiných, ekologických látek.[2] Tento problém již ale není u drtivé většiny nyní přestavovaných automobilů aktuální, neboť konstrukce motorů byla upravena tak, aby nebyla na přítomnosti olovnatých aditiv v benzínu závislá.

 

Výhody pohonu na plyn LPG

 

Nízká cena LPG

Ve srovnání s naftou nebo benzinem je prodejní cena plynového paliva LPG poloviční

(cena 1 litru paliva je poloviční oproti 1 litru běžného Naturalu 95)

Rychlá návratnost do přestavby motoru (úspora cca 1.000 Kč na ujetých 1.000 kilometrů)

Firemní vozidla LPG jsou osvobozena od silniční daně.

 

Úspornější provoz

Nezcizitelnost – LPG nelze na rozdíl od nafty či benzinu odcizit

Interval výměny motorového oleje je delší, protože nedochází k jeho ředění, díky LPG takto ušetříte další výdaje za olej

 

Výborné mísení plynu se vzduchem

Úplné a úsporné spalování bez kouře

Spalování bez pachu a sazí

Na svíčkách, pístech a ventilech se neusazuje karbon

 

Další výhody LPG

Nižší hlučnost a větší klid motoru (díky vysokému oktanovému číslu 101–111)

Dostatečně hustá síť čerpacích stanic LPG v ČR i v celé Evropě

Ekologičtější provoz z důvodů výše uvedených

 

Závady spojené s provozem motorů na plynový pohon

 

Auta s pohonem na plyn CNG nebo LPG nejsou o nic náchylnější na závady, než ostatní vozy s pohonem na benzin, naftu či jiné pohonné hmoty. Každý druh pohonu však přináší specifickká řešení. Níže se proto seznámíme s nejčastějšími závadami plynových motorů a především s jejich rychlým a elegatním řešením. Povíte si také, jak lze předem předcházet závadám i mnoha jiným problémům.

 

 

Nadměrné opotřebení ventilových sedel

 

Je samozřejmé, že jakýkoli motor s kterýkoli pohonem má určitá slabá místa. Pokud si jich je řidič vědom a snaží se jim přizpůsobit provoz vozidla a péči o motor, může velice výrazně snížit většinu existujících rizik. Všeobecně známou achillovou patou motorů s pohonem na plyn LPG i CNG je nadměrné opotřebení ventilových sedel. K opotřebení ventilů dochází důsledkem chybějících maziv v palivu.

 

Stručně řečeno: Dříve prodávaný benzin s vysokým obsahem olova účinně promazával pohyblivé styčné kovové části motoru (olovo má výraznou promazávací schopnost). V současnosti prodávaný bezolovnatý benzin však (stejně jako LPG a CNG paliva) tuto vlastnost postrádá. Jak tedy předcházet nadměrnému opotřebení ventilů a ventilových sedel?

V dobách, kdy na trhu nebyla žádná příměsná aditiva, doporučovaly motoristické časopisy a televizní pořady dvě nouzová řešení:

 

Průběžně v automobilu střídat pohon na benzin a LPG (doporučovalo se například jezdit cca 1/3 vzdálenosti na benzin a 2/3 na plyn)

Průběžně vyměňovat ventilová vedení a ventilová sedla.

Zatímco první řešení můžeme označit za krkolomné, ale v jisté míře funkční lidové moudro, druhé řešení dnes snad ani nelze brát vážně. Každá výměna ventilového vedení a ventilových sedel je pochopitelně nesmírně náročná a nerentabilní. Efektivnější a rozhodně i důstojnější formou ochrany je použití vhodného motorového aditiva Flashlube. Pravidelné používání aditiva je navíc přínosné z vícero důvodů.

 

Jak tedy efektivně předcházet nadměrnému opotřebení ventilových sedel? K tomuto účelu slouží aditivní mazivo Flashlube Valve Saver Fluid, které v motoru funguje vysloveně jako náhražka olova. Je určeno jak pro benzinové motory, tak pro motory s pohonem LPG / CNG. V současnosti prodávaný benzin potřebuje doplnit mazivové prvky z důvodů nízkého poměru olova. LPG ani CNG olovo samozřejmě neobsahují vůbec. Používáním aditivního maziva Flashlube Valve Saver Fluid minimalizujete opotřebovávání ventilových sedel svého vozidla, prodlužujete životnost svého motoru a výrazně snižujete náklady údržbu a provoz auta.

 

Aplikace aditivního maziva Flashlube do nádrže je snadná. Před tankováním do nádrže prostě nalijete požadovaný objem aditiva. Můžete si také nainstalovat jednoduchý dávkovač aditiv, kterým celému řešení dáte určitý systém. Dávkování aditiva vám pak nezabere téměř žádnou práci a ušetří vám čas.

 

Bezpečnost vozidel s plynovým pohonem LPG

 

Někteří řidiči odmítají přestavbu svého vozidla na LPG z obavy o svoji bezpečnost. – Krátce řečeno: Pocit, že v kufru vozí nádrž plnou výbušného plynu, může být pro některé lidi poněkud stresující. Strach však není na místě. Jestliže jste přestavbu vozidla svěřili do rukou odborné dílně a dodržujete pravidelné kontroly (viz dále), strach mít nemusíte.

 

Nádrž umístěná v autě obsahuje bezpečnostní prvky, díky nimž je riziko případného výbuchu opravdu minimální. Seriózním dokladem bezpečnosti automobilů s plynovým rozvodem jsou statistiky nehodovosti, které vysokou bezpečnost aut s pohonem na plyn každoročně potvrzují.

 

Test pro aditiva do LPG

Informace o povinném označování vozidel s pohonem na ropný plyn LPG a zemní plyn CNG najdete v samostatném článku Označení vozidel poháněných plynem.

 

Parkování a garážování vozidel s pohonem na LPG

 

S úparkováním vozidel poháněných propan butanem LPG jsou spojena určitá specifika, zmíněná už například v článku Bezpečnost vozidel s plynovým pohonem LPG / CNG. Zároveň mezi automobilisty kolují některé nepřesné informace k parkování vozidel s pohonem na zemní plyn CNG. Níže uvedený článek vše potřebné přehledně objasňuje.

 

 

Parkování a garážování vozidel LPG

 

Ropný plyn LPG je těžší než vzduch (to neplatí o zemním plynu CNG), takže se drží u země, v montážních jamách a v různých prohlubních. LPG také velice úspěšně vytěsňuje vzduchu a špatně se odvětrává. V prostoru, který je zamořen LPG hrozí udušení, což platí i o CNG. Technicky vzato však ani ropný plny LPG, ani zemní plyn CNG, nejsou jedovaté. Plyn LPG je ve vyšších koncentracích mírně narkotický. Plyn CNG – pokud není dodatečně odorizován – není cítit.

 

Vozidlo s pohonem LPG lze z výše uvedených důvodů parkovat:

 

na volném prostranství,

mimo vstupních vstupu do šachet se vzduchotechnickou,

mimo vstup do kanalizačních a jiných podzemních či uzavřených prostor.

Vozidlo s pohonem na LPG může být garážováno pouze v garáži bez montážní jámy. Garáž musí být vybavena alespoň dvěma větracími otvory (jeden by měl být v nejnižším místě garáže). Větší prostory bývají vybaveny bezpečnostními hlásiči a dostatečně výkonnou ventilací. Vyjma specielně upravených podzemních garáží se s vozidlem LPG v podzemí parkovat nesmí.

 

Směs LPG (a rovněž i CNG) je v kombinaci se vzduchem výbušná.

 

 

Nejčastější možné závady a jejich opravy

 

S provozem aut na plyn jsou spojeny i některé specifické závady. Ne že by auta s pohonem na plyn CNG nebo LPG byla náchylnější na závady, než ostatní vozy. To rozhodně nejsou. Každý druh pohonu však přináší specifická řešení.

 

Při zjištění závady na plynovém zařízení je třeba odstavit vozidlo z provozu a zajistit opravu. Veškeré závady na plynovém zařízení by měli odstraňovat pouze vyškolení pracovníci odborného servisu. Tj. oprava by neměla být prováděna podomácku ani svépomocí.

Případnou netěsnost plynového potrubí samozřejmě nelze vyhledávat zapálenou sirkou nebo jiným plamenem! Co však občas někoho napadne a je to podobně nebezpečné, je vypouštění plynu z palivového systému vozidla. Ani to se nesmí!

Před vzejdem do opravny informujte personál o svém záměru svěřit jim do opravy svůj vůz a ujistěte se, že do opravny můžete s vozem vjet.

Při opravách a údržbě musí být odpojen akumulátor.

Svařování, pájení a podobné činnosti lze provádět pouze na vyhrazeném pracovišti. Palivový systém včetně nádrže musí být v tomto okamžiku prázdný.

Po každé opravě je nezbytné provézt revizi celého zařízení.

 

Havárie vozidla s pohonem na plyn

 

Vypněte zapalování.

Pokuste se z vozidla dostat všechny spolucestující.

Zabezpečte místo havárie před shlukem zvědavců a neinformovaných „pomocníků“.

Přivolané bezpečnostní orgány informujte na skutečnost, že je vaše vozidlovybaveno pohonem na plyn. Informujte je bez ohledu na to, zda je označení na vašem vozidle vidět či nikoli.

Po vyřešení havarijní situace nechte celé vozidlo zkontrolovat ve specializovaném servisu. Při používání CNG musí z důvodu vysokého tlaku provedena expertiza plynové nádrže.

 

Často kladené dotazy

 

Každé místo, kde vznikají spaliny a spalinové usazeniny, by mělo být pravidelně ošetřováno. – Tak jako musíte pravidelně čistit komín, aby měl tah, tak jako musíte pravidelně čistit nádoby na smažení, aby jídlo bylo svěží a nepřipálené, tak byste měli pečovat i o dostatečnou čistotu a promazávání motoru svého vozidla. Kdo z nitra komínu pravidelně neodstraňuje spaliny a nánosy spečených zplodin, zvyšuje riziko požáru. Jídlo připravené na pánvi s jakkoli drobně napečenými násmažky má přepálenou chuť a může být i karcinogenní. Nánosy spalin v motoru snižují jeho výkon, zvyšují riziko poškození válců a rovněž zvyšují i spotřebu paliva.

 

Na čištění komínu je potřeba kominická štetka, na nádobí houbička a saponát, k ochraně motoru slouží značková motorová aditiva. – Aditiva do benzinu, aditiva do nafty, aditiva do LPG / CNG i aditiva do olejů. – Motorová aditiva efektivně promazávají pohyblivé části motoru, vytvářejí na nich ochranný film, zlepšují chod motoru a tím i účinně snižují spotřebu paliva. Značkové motorové aditivum, to je ochrana vašeho auta a úspora vašich financí!

 

SEZNAM LPG stanic v EVROPĚ

 

http://www.levnelpg.cz/lpg-stanice/

АНИМЭЙТ v.3.4

www.autoplynmanek.cz, manek@autoplynmanek.cz,   tel.: 581 791 059, mobil: 602 503 254, www.autovrakovistemanek.cz,

design apro@apro-reklama.cz